صندوق بروزرسانی شده است.
مدیر صندوق: شرکت کارگزاری بانک رفاه کل خالص ارزش دارایی ها (ریال)
ضامن نقد شوندگی: بانک توسعه تعاون 54,177,311,513
ضامن سود آوری:
متولی صندوق: مؤسسه حسابرسی هوشیار ممیز تعداد واحدهای سرمایه گذاری
مدیر سرمایه گذاری: ندارد ندارد 21,169
حسابرس: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران
تعداد واحدهای باقی مانده: 178,831 نوع صندوق قیمت صدور هر واحد (ریال): 2,590,702
تاریخ آغاز فعالیت: ‏1391/02/20‏ سهامی قیمت آماری هر واحد (ریال): 2,559,276
تاریخ محاسبه NAV: ‏1393/04/31‏ قیمت ابطال هر واحد (ریال): 2,559,276
×برای مشاهده بهتر سایت مرورگر خود را بروز کنید : دانلود