صندوق بروزرسانی شده است.
مدیر صندوق: شرکت کارگزاری بانک رفاه کل خالص ارزش دارایی ها (ریال)
ضامن نقد شوندگی: بانک توسعه تعاون 52,400,124,549
ضامن سود آوری:
متولی صندوق: مؤسسه حسابرسی هوشیار ممیز تعداد واحدهای سرمایه گذاری
مدیر سرمایه گذاری: علی پازکی 20,375
حسابرس: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران
تعداد واحدهای باقی مانده: 179,625 نوع صندوق قیمت صدور هر واحد (ریال): 2,602,636
تاریخ آغاز فعالیت: ‏1391/02/20‏ سهامی قیمت آماری هر واحد (ریال): 2,571,785
تاریخ محاسبه NAV: ‏1393/06/04‏ قیمت ابطال هر واحد (ریال): 2,571,785
×برای مشاهده بهتر سایت مرورگر خود را بروز کنید : دانلود