صندوق بروزرسانی شده است.
مدیر صندوق: شرکت کارگزاری بانک رفاه کل خالص ارزش دارایی ها (ریال)
ضامن نقد شوندگی: بانک توسعه تعاون 54,818,342,937
ضامن سود آوری:
متولی صندوق: مؤسسه حسابرسی هوشیار ممیز تعداد واحدهای سرمایه گذاری
مدیر سرمایه گذاری: ندارد ندارد 21,125
حسابرس: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران
تعداد واحدهای باقی مانده: 178,875 نوع صندوق قیمت صدور هر واحد (ریال): 2,625,883
تاریخ آغاز فعالیت: ‏1391/02/20‏ سهامی قیمت آماری هر واحد (ریال): 2,594,951
تاریخ محاسبه NAV: ‏1393/05/05‏ قیمت ابطال هر واحد (ریال): 2,594,951
×برای مشاهده بهتر سایت مرورگر خود را بروز کنید : دانلود