صندوق بروزرسانی شده است.
مدیر صندوق: شرکت کارگزاری بانک رفاه کل خالص ارزش دارایی ها (ریال)
ضامن نقد شوندگی: بانک توسعه تعاون 49,647,351,475
ضامن سود آوری:
متولی صندوق: مؤسسه حسابرسی هوشیار ممیز تعداد واحدهای سرمایه گذاری
مدیر سرمایه گذاری: علی پازکی 18,616
حسابرس: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران
تعداد واحدهای باقی مانده: 181,384 نوع صندوق قیمت صدور هر واحد (ریال): 2,703,994
تاریخ آغاز فعالیت: ‏1391/02/20‏ سهامی قیمت آماری هر واحد (ریال): 2,666,918
تاریخ محاسبه NAV: ‏1393/09/03‏ قیمت ابطال هر واحد (ریال): 2,666,918
×برای مشاهده بهتر سایت مرورگر خود را بروز کنید : دانلود