صندوق سرمایه‌گذاری بانک توسعه تعاون
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۰۵۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۱۸۸
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱ ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ ۰.۲۷ ۰.۰۱ ۱۷۲.۴۲ ۲.۰۲
۲ ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ (۰.۰۱) ۰ (۳.۷۹) ۰
۳ ۱۳۹۸/۰۵/۲۴ (۰.۰۱) ۰ (۳.۷۹) ۰
۴ ۱۳۹۸/۰۵/۲۳ ۲.۲۸ ۱.۶۷ ۳۷۹,۵۰۹.۱۸ ۴۲,۱۵۳.۱۸
۵ ۱۳۹۸/۰۵/۲۲ ۰.۱۷ ۰.۴۸ ۸۳.۷۲ ۴۶۸.۴۶
۶ ۱۳۹۸/۰۵/۲۱ (۰.۰۱) ۰ (۳.۶۹) ۰
۷ ۱۳۹۸/۰۵/۲۰ ۱.۲۹ ۰.۲۲ ۱۰,۴۹۵.۶۷ ۱۲۵.۵۹
۸ ۱۳۹۸/۰۵/۱۹ ۰.۸ ۰.۰۶ ۱,۷۵۷.۵۲ ۲۲.۷۱
۹ ۱۳۹۸/۰۵/۱۸ (۰.۰۱) ۰ (۳.۷۳) ۰
۱۰ ۱۳۹۸/۰۵/۱۷ (۰.۰۱) ۰ (۳.۶۸) ۰
۱۱ ۱۳۹۸/۰۵/۱۶ ۰.۴۴ (۰.۱۴) ۴۰۱.۸۳ (۳۹.۲۶)
۱۲ ۱۳۹۸/۰۵/۱۵ (۰.۲۶) (۰.۴۶) (۶۱.۶) (۸۱.۵۶)
۱۳ ۱۳۹۸/۰۵/۱۴ ۱.۰۹ ۰.۴۶ ۵,۱۶۹.۱۵ ۴۲۸.۴
۱۴ ۱۳۹۸/۰۵/۱۳ ۰.۸۵ ۰.۴۲ ۲,۱۰۷.۱۷ ۳۶۶.۷۴
۱۵ ۱۳۹۸/۰۵/۱۲ ۰.۶۹ ۰ ۱,۱۲۴.۲۶ ۱.۱۸
۱۶ ۱۳۹۸/۰۵/۱۱ (۰.۰۱) ۰ (۳.۵۴) ۰
۱۷ ۱۳۹۸/۰۵/۱۰ (۰.۰۱) ۰ (۳.۳۱) ۰
۱۸ ۱۳۹۸/۰۵/۰۹ ۱.۲۲ ۰.۶۱ ۸,۲۳۲.۹۴ ۸۲۷.۱۱
۱۹ ۱۳۹۸/۰۵/۰۸ ۱.۰۷ ۰.۱۶ ۴,۷۶۹.۸۲ ۸۰.۷۸
۲۰ ۱۳۹۸/۰۵/۰۷ (۰.۰۸) ۰ (۲۵.۹۷) ۰