صندوق سرمایه‌گذاری بانک توسعه تعاون
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۰۵۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۱۸۸
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۳۹۹/۰۱/۱۵
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۰۳,۴۶۶
تعداد واحدهای باقی مانده
۹۶,۵۳۴
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۲,۶۱۷,۷۰۸,۳۴۰,۱۸۰
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۲۵,۶۵۶,۴۱۶
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۲۵,۳۰۰,۱۷۹
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۲۵,۳۰۰,۱۷۹
تاریخ انتشار
۱۳۹۹/۰۱/۱۵
اطلاعات صندوق
مدیر ثبت
ضامن نقد شوندگی اول
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۱/۰۲/۲۰
نوع صندوق
سهامی
ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱ ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ۲۵,۶۵۶,۴۱۶ ۲۵,۳۰۰,۱۷۹ ۰ ۰ ۱۷۱,۸۹۴ ۰ ۶۸,۴۲۸ ۱۰۳,۴۶۶ ۲,۶۱۷,۷۰۸,۳۴۰,۱۸۰
۲ ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ۲۵,۶۵۹,۵۳۷ ۲۵,۳۰۳,۳۰۰ ۰ ۰ ۱۷۱,۸۹۴ ۰ ۶۸,۴۲۸ ۱۰۳,۴۶۶ ۲,۶۱۸,۰۳۱,۲۸۴,۴۱۴
۳ ۱۳۹۹/۰۱/۱۳ ۲۵,۶۶۲,۶۵۸ ۲۵,۳۰۶,۴۲۲ ۰ ۰ ۱۷۱,۸۹۴ ۰ ۶۸,۴۲۸ ۱۰۳,۴۶۶ ۲,۶۱۸,۳۵۴,۲۱۸,۲۳۹
۴ ۱۳۹۹/۰۱/۱۲ ۲۵,۶۶۵,۷۷۹ ۲۵,۳۰۹,۵۴۳ ۰ ۷۸۱ ۱۷۱,۸۹۴ ۴۷ ۶۸,۴۲۸ ۱۰۳,۴۶۶ ۲,۶۱۸,۶۷۷,۱۵۲,۵۵۱
۵ ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ۲۵,۶۶۸,۶۰۵ ۲۵,۳۰۹,۸۲۴ ۰ ۱,۶۷۹ ۱۷۱,۱۱۳ ۲۱ ۶۸,۳۸۱ ۱۰۲,۷۳۲ ۲,۶۰۰,۱۲۸,۷۹۰,۷۵۲
۶ ۱۳۹۹/۰۱/۱۰ ۲۵,۴۷۶,۹۸۴ ۲۵,۱۱۵,۳۲۰ ۰ ۱,۱۳۵ ۱۶۹,۴۳۴ ۳۶ ۶۸,۳۶۰ ۱۰۱,۰۷۴ ۲,۵۳۸,۵۰۵,۸۴۱,۳۶۵
۷ ۱۳۹۹/۰۱/۰۹ ۲۴,۸۱۲,۲۹۷ ۲۴,۴۸۵,۱۲۲ ۰ ۰ ۱۶۸,۲۹۹ ۰ ۶۸,۳۲۴ ۹۹,۹۷۵ ۲,۴۴۷,۹۰۰,۱۰۸,۰۷۳
۸ ۱۳۹۹/۰۱/۰۸ ۲۴,۲۰۶,۹۴۴ ۲۳,۹۱۶,۷۲۳ ۰ ۰ ۱۶۸,۲۹۹ ۰ ۶۸,۳۲۴ ۹۹,۹۷۵ ۲,۳۹۱,۰۷۴,۳۴۸,۹۸۱
۹ ۱۳۹۹/۰۱/۰۷ ۲۴,۲۰۹,۵۷۵ ۲۳,۹۱۹,۳۵۴ ۰ ۳۵۶ ۱۶۸,۲۹۹ ۳۷۶ ۶۸,۳۲۴ ۹۹,۹۷۵ ۲,۳۹۱,۳۳۷,۴۵۳,۳۷۷
۱۰ ۱۳۹۹/۰۱/۰۶ ۲۴,۲۱۰,۲۴۵ ۲۳,۹۲۰,۰۸۲ ۰ ۶۳۶ ۱۶۷,۹۴۳ ۰ ۶۷,۹۴۸ ۹۹,۹۹۵ ۲,۳۹۱,۸۸۸,۶۳۵,۹۷۸
۱۱ ۱۳۹۹/۰۱/۰۵ ۲۳,۵۸۰,۷۲۰ ۲۳,۳۰۴,۳۹۹ ۰ ۰ ۱۶۷,۳۰۷ ۰ ۶۷,۹۴۸ ۹۹,۳۵۹ ۲,۳۱۵,۵۰۱,۸۰۷,۹۶۹
۱۲ ۱۳۹۹/۰۱/۰۴ ۲۳,۴۳۰,۳۷۳ ۲۳,۱۶۴,۱۶۴ ۰ ۰ ۱۶۷,۳۰۷ ۰ ۶۷,۹۴۸ ۹۹,۳۵۹ ۲,۳۰۱,۵۶۸,۱۷۹,۱۳۲
۱۳ ۱۳۹۹/۰۱/۰۳ ۲۳,۴۳۲,۷۹۸ ۲۳,۱۶۶,۵۹۰ ۰ ۰ ۱۶۷,۳۰۷ ۰ ۶۷,۹۴۸ ۹۹,۳۵۹ ۲,۳۰۱,۸۰۹,۱۷۵,۸۴۹
۱۴ ۱۳۹۹/۰۱/۰۲ ۲۳,۴۳۵,۲۲۴ ۲۳,۱۶۹,۰۱۵ ۰ ۰ ۱۶۷,۳۰۷ ۰ ۶۷,۹۴۸ ۹۹,۳۵۹ ۲,۳۰۲,۰۵۰,۱۷۳,۸۷۹
۱۵ ۱۳۹۹/۰۱/۰۱ ۲۳,۴۳۷,۶۵۰ ۲۳,۱۷۱,۴۴۱ ۰ ۰ ۱۶۷,۳۰۷ ۰ ۶۷,۹۴۸ ۹۹,۳۵۹ ۲,۳۰۲,۲۹۱,۱۷۳,۲۲۱
۱۶ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ ۲۳,۴۲۸,۸۴۱ ۲۳,۱۶۲,۶۳۲ ۰ ۲۳,۲۹۳ ۱۶۷,۳۰۷ ۱۰۰ ۶۷,۹۴۸ ۹۹,۳۵۹ ۲,۳۰۱,۴۱۵,۹۹۳,۰۴۱
۱۷ ۱۳۹۸/۱۲/۲۸ ۲۳,۴۳۰,۲۵۲ ۲۳,۰۸۲,۹۸۱ ۰ ۶۶۶ ۱۴۴,۰۱۴ ۳۹۲ ۶۷,۸۴۸ ۷۶,۱۶۶ ۱,۷۵۸,۱۳۸,۳۴۲,۹۹۷
۱۸ ۱۳۹۸/۱۲/۲۷ ۲۲,۸۹۹,۳۴۸ ۲۲,۵۷۲,۸۵۰ ۰ ۱۷۵ ۱۴۳,۳۴۸ ۱,۱۱۴ ۶۷,۴۵۶ ۷۵,۸۹۲ ۱,۷۱۳,۰۹۸,۷۱۸,۱۷۴
۱۹ ۱۳۹۸/۱۲/۲۶ ۲۳,۱۳۶,۹۶۵ ۲۲,۸۰۹,۹۳۳ ۰ ۷۸۴ ۱۴۳,۱۷۳ ۲,۹۹۵ ۶۶,۳۴۲ ۷۶,۸۳۱ ۱,۷۵۲,۵۰۹,۹۷۵,۳۴۲
۲۰ ۱۳۹۸/۱۲/۲۵ ۲۲,۶۷۷,۲۸۳ ۲۲,۳۶۴,۹۲۳ ۰ ۱,۲۰۰ ۱۴۲,۳۸۹ ۵۸ ۶۳,۳۴۷ ۷۹,۰۴۲ ۱,۷۶۷,۷۶۸,۲۴۹,۰۹۰