صندوق سرمایه‌گذاری بانک توسعه تعاون
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۰۵۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۱۸۸
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۳۹۸/۱۱/۰۷
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۴۶,۶۸۰
تعداد واحدهای باقی مانده
۱۵۳,۳۲۰
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۹۱۱,۴۴۷,۶۱۱,۴۵۷
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۹,۷۸۷,۴۶۰
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۹,۵۲۵,۴۴۲
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۹,۵۲۵,۴۴۲
تاریخ انتشار
۱۳۹۸/۱۱/۰۷
اطلاعات صندوق
مدیر ثبت
ضامن نقد شوندگی اول
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۱/۰۲/۲۰
نوع صندوق
سهامی
ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱ ۱۳۹۸/۱۱/۰۷ ۱۹,۷۸۷,۴۶۰ ۱۹,۵۲۵,۴۴۲ ۰ ۵۶۳ ۱۰۴,۲۹۵ ۴۱ ۵۷,۶۱۵ ۴۶,۶۸۰ ۹۱۱,۴۴۷,۶۱۱,۴۵۷
۲ ۱۳۹۸/۱۱/۰۶ ۱۹,۶۵۷,۶۶۰ ۱۹,۳۹۶,۸۰۴ ۰ ۳۵۲ ۱۰۳,۷۳۲ ۰ ۵۷,۵۷۴ ۴۶,۱۵۸ ۸۹۵,۳۱۷,۶۷۲,۱۴۲
۳ ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ ۱۹,۳۵۱,۷۳۸ ۱۹,۰۹۰,۷۹۵ ۰ ۰ ۱۰۳,۳۸۰ ۰ ۵۷,۵۷۴ ۴۵,۸۰۶ ۸۷۴,۴۷۲,۹۶۸,۵۵۸
۴ ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ۱۸,۹۶۶,۸۰۰ ۱۸,۷۱۱,۳۹۵ ۰ ۰ ۱۰۳,۳۸۰ ۰ ۵۷,۵۷۴ ۴۵,۸۰۶ ۸۵۷,۰۹۴,۱۴۷,۶۴۲
۵ ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ۱۸,۹۶۹,۰۵۸ ۱۸,۷۱۳,۶۵۳ ۰ ۶۴۶ ۱۰۳,۳۸۰ ۱۵ ۵۷,۵۷۴ ۴۵,۸۰۶ ۸۵۷,۱۹۷,۵۷۶,۲۲۵
۶ ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ۱۸,۹۷۱,۲۳۱ ۱۸,۷۱۲,۲۵۸ ۰ ۳۲۵ ۱۰۲,۷۳۴ ۳۵ ۵۷,۵۵۹ ۴۵,۱۷۵ ۸۴۵,۳۲۶,۲۶۵,۱۶۱
۷ ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ ۱۸,۶۹۰,۴۵۳ ۱۸,۴۴۱,۲۶۹ ۰ ۴۰۵ ۱۰۲,۴۰۹ ۳۰ ۵۷,۵۲۴ ۴۴,۸۸۵ ۸۲۷,۷۳۶,۳۴۴,۰۳۳
۸ ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ۱۸,۶۷۳,۹۰۳ ۱۸,۴۲۲,۸۳۸ ۰ ۴۳۲ ۱۰۲,۰۰۴ ۰ ۵۷,۴۹۴ ۴۴,۵۱۰ ۸۲۰,۰۰۰,۵۳۱,۰۷۲
۹ ۱۳۹۸/۱۰/۲۹ ۱۸,۵۶۶,۶۶۲ ۱۸,۳۱۴,۸۱۵ ۰ ۴۷۰ ۱۰۱,۵۷۲ ۸ ۵۷,۴۹۴ ۴۴,۰۷۸ ۸۰۷,۲۸۰,۴۲۲,۹۵۱
۱۰ ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ۱۸,۴۸۰,۹۹۴ ۱۸,۲۲۷,۷۵۳ ۰ ۰ ۱۰۱,۱۰۲ ۰ ۵۷,۴۸۶ ۴۳,۶۱۶ ۷۹۵,۰۲۱,۶۹۵,۰۵۰
۱۱ ۱۳۹۸/۱۰/۲۷ ۱۷,۹۰۶,۸۶۶ ۱۷,۶۶۱,۸۶۷ ۰ ۰ ۱۰۱,۱۰۲ ۰ ۵۷,۴۸۶ ۴۳,۶۱۶ ۷۷۰,۳۳۹,۹۷۷,۶۳۹
۱۲ ۱۳۹۸/۱۰/۲۶ ۱۷,۹۰۹,۰۳۵ ۱۷,۶۶۴,۰۳۶ ۰ ۱,۱۷۸ ۱۰۱,۱۰۲ ۳۴ ۵۷,۴۸۶ ۴۳,۶۱۶ ۷۷۰,۴۳۴,۵۹۶,۶۹۴
۱۳ ۱۳۹۸/۱۰/۲۵ ۱۷,۹۱۱,۰۰۷ ۱۷,۶۵۹,۴۰۹ ۰ ۱,۵۷۲ ۹۹,۹۲۴ ۰ ۵۷,۴۵۲ ۴۲,۴۷۲ ۷۵۰,۰۳۰,۴۰۶,۰۳۸
۱۴ ۱۳۹۸/۱۰/۲۴ ۱۷,۶۱۱,۸۴۱ ۱۷,۳۵۸,۵۵۶ ۰ ۱,۱۴۹ ۹۸,۳۵۲ ۱۳ ۵۷,۴۵۲ ۴۰,۹۰۰ ۷۰۹,۹۶۴,۹۲۷,۵۴۳
۱۵ ۱۳۹۸/۱۰/۲۳ ۱۷,۳۵۸,۱۸۰ ۱۷,۱۰۴,۷۰۷ ۰ ۱,۱۹۷ ۹۷,۲۰۳ ۳۷ ۵۷,۴۳۹ ۳۹,۷۶۴ ۶۸۰,۱۵۱,۵۵۴,۳۷۴
۱۶ ۱۳۹۸/۱۰/۲۲ ۱۶,۶۴۹,۶۰۱ ۱۶,۳۹۸,۹۷۸ ۰ ۱ ۹۶,۰۰۶ ۸۴۴ ۵۷,۴۰۲ ۳۸,۶۰۴ ۶۳۳,۰۶۶,۱۵۱,۳۴۴
۱۷ ۱۳۹۸/۱۰/۲۱ ۱۵,۸۸۱,۰۷۰ ۱۵,۶۴۶,۴۸۱ ۰ ۰ ۹۶,۰۰۵ ۰ ۵۶,۵۵۸ ۳۹,۴۴۷ ۶۱۷,۲۰۶,۷۳۹,۱۸۷
۱۸ ۱۳۹۸/۱۰/۲۰ ۱۵,۵۴۴,۶۵۸ ۱۵,۲۹۸,۳۸۱ ۰ ۰ ۹۶,۰۰۵ ۰ ۵۶,۵۵۸ ۳۹,۴۴۷ ۶۰۳,۴۷۵,۲۳۰,۱۲۱
۱۹ ۱۳۹۸/۱۰/۱۹ ۱۵,۵۴۶,۸۴۳ ۱۵,۳۰۰,۵۶۵ ۰ ۲۷ ۹۶,۰۰۵ ۱,۴۸۹ ۵۶,۵۵۸ ۳۹,۴۴۷ ۶۰۳,۵۶۱,۴۰۶,۵۹۴
۲۰ ۱۳۹۸/۱۰/۱۸ ۱۵,۵۳۱,۱۹۹ ۱۵,۲۹۳,۷۲۳ ۰ ۸ ۹۵,۹۷۸ ۰ ۵۵,۰۶۹ ۴۰,۹۰۹ ۶۲۵,۶۵۰,۹۱۵,۵۱۲