اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1396/12/27
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 29,777
تعداد واحدهای باقی مانده: 170,223
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 93,306,515,678
قیمت صدور هر واحد (ریال): 3,178,795
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 3,133,510
قیمت آماری هر واحد (ریال): 3,133,510
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : شرکت کارگزاری بانک رفاه
متولی صندوق : مشاورسرمایه گذاری آرمان آتی
حسابرس : موسسه حسابرسی هدف همکاران
مدیر سرمایه گذاری : مسعود زمانی شیشه گران , ,نوشین ناصری ,نوید رفیعی تبریزی
مدیر ثبت : ندارد -
ضامن نقد شوندگی اول : بانک توسعه تعاون
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1391/02/20
نوع صندوق : سهامی
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران کل خالص ارزش دارایی ها
  1 1396/12/27 3,178,795 3,133,510 0 0 67,978 0 38,201 29,777 93,306,515,678
  2 1396/12/26 3,177,147 3,131,892 0 0 67,978 0 38,201 29,777 93,258,343,037
  3 1396/12/25 3,176,441 3,131,164 0 0 67,978 0 38,201 29,777 93,236,666,846
  4 1396/12/24 3,176,916 3,131,639 0 0 67,978 1 38,201 29,777 93,250,816,403
  5 1396/12/23 3,178,251 3,132,876 0 0 67,978 0 38,200 29,778 93,290,787,683
  6 1396/12/22 3,209,972 3,164,030 0 0 67,978 0 38,200 29,778 94,218,496,463
  7 1396/12/21 3,213,847 3,167,856 0 0 67,978 0 38,200 29,778 94,332,416,319
  8 1396/12/20 3,207,966 3,162,066 0 0 67,978 1 38,200 29,778 94,160,014,007
  9 1396/12/19 3,233,023 3,186,771 0 0 67,978 0 38,199 29,779 94,898,865,291
  10 1396/12/18 3,229,489 3,183,294 0 0 67,978 0 38,199 29,779 94,795,305,416
  11 1396/12/17 3,229,799 3,183,605 0 0 67,978 0 38,199 29,779 94,804,560,489
  12 1396/12/16 3,230,276 3,184,081 0 0 67,978 0 38,199 29,779 94,818,757,066
  13 1396/12/15 3,230,189 3,184,000 0 0 67,978 1 38,199 29,779 94,816,342,789
  14 1396/12/14 3,242,650 3,196,291 0 0 67,978 0 38,198 29,780 95,185,557,347
  15 1396/12/13 3,246,876 3,200,461 0 0 67,978 0 38,198 29,780 95,309,736,649
  16 1396/12/12 3,247,175 3,200,764 0 0 67,978 0 38,198 29,780 95,318,752,463
  17 1396/12/11 3,293,686 3,246,614 0 0 67,978 0 38,198 29,780 96,684,159,238
  18 1396/12/10 3,294,171 3,247,099 0 0 67,978 0 38,198 29,780 96,698,605,554
  19 1396/12/09 3,294,489 3,247,417 0 0 67,978 0 38,198 29,780 96,708,064,392
  20 1396/12/08 3,320,153 3,272,721 0 0 67,978 0 38,198 29,780 97,461,626,764
   
   سایت های مرتبط
   ارتباط با صندوق
   اخبار
   گزارش ها
   درباره صندوق
   logo-samandehi