اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1397/06/26
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 29,117
تعداد واحدهای باقی مانده: 170,883
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 159,236,321,846
قیمت صدور هر واحد (ریال): 5,526,703
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 5,468,844
قیمت آماری هر واحد (ریال): 5,468,844
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : شرکت کارگزاری بانک رفاه
متولی صندوق : مشاورسرمایه گذاری آرمان آتی
حسابرس : موسسه حسابرسی هدف همکاران
مدیر سرمایه‌گذاری : نوشین ناصری ,مسعود زمانی شیشه گران ,محمدرضا بیک زاده مقدم
مدیر ثبت : ندارد -
ضامن نقد شوندگی اول : بانک توسعه تعاون
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1391/02/20
نوع صندوق : سهامی
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  1 1397/06/26 5,526,703 5,468,844 0 0 68,325 0 39,208 29,117 159,236,321,846
  2 1397/06/25 5,431,245 5,374,134 0 39 68,325 0 39,208 29,117 156,478,648,559
  3 1397/06/24 5,547,256 5,489,833 0 0 68,286 0 39,208 29,078 159,633,356,876
  4 1397/06/23 5,511,760 5,454,711 0 0 68,286 0 39,208 29,078 158,612,082,050
  5 1397/06/22 5,512,382 5,455,333 0 44 68,286 0 39,208 29,078 158,630,176,952
  6 1397/06/21 5,513,005 5,455,869 0 75 68,242 0 39,208 29,034 158,405,702,129
  7 1397/06/20 5,290,095 5,235,127 0 4 68,167 96 39,208 28,959 151,604,043,290
  8 1397/06/19 5,280,710 5,226,018 0 0 68,163 0 39,112 29,051 151,821,040,261
  9 1397/06/18 5,077,678 5,025,666 0 159 68,163 0 39,112 29,051 146,000,627,983
  10 1397/06/17 4,999,899 4,948,416 0 0 68,004 0 39,112 28,892 142,969,622,440
  11 1397/06/16 4,922,277 4,871,419 0 0 68,004 0 39,112 28,892 140,745,029,364
  12 1397/06/15 4,922,830 4,871,972 0 0 68,004 0 39,112 28,892 140,761,010,978
  13 1397/06/14 4,923,383 4,872,525 0 0 68,004 0 39,112 28,892 140,776,992,438
  14 1397/06/13 4,904,596 4,852,662 0 0 68,004 0 39,112 28,892 140,203,099,880
  15 1397/06/12 4,765,542 4,715,592 0 0 68,004 0 39,112 28,892 136,242,872,980
  16 1397/06/11 4,686,978 4,637,281 0 0 68,004 0 39,112 28,892 133,980,316,597
  17 1397/06/10 4,794,736 4,744,398 0 0 68,004 0 39,112 28,892 137,075,152,910
  18 1397/06/09 4,887,722 4,836,799 0 0 68,004 0 39,112 28,892 139,744,808,912
  19 1397/06/08 4,888,284 4,837,361 0 0 68,004 0 39,112 28,892 139,761,043,159
  20 1397/06/07 4,888,846 4,837,923 0 0 68,004 0 39,112 28,892 139,777,281,462