صندوق سرمایه‌گذاری بانک توسعه تعاون
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۰۵۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۱۸۸
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۳۹۸/۱۱/۳۰
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۵۸,۴۳۴
تعداد واحدهای باقی مانده
۱۴۱,۵۶۶
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۱,۲۷۰,۵۳۹,۴۹۳,۵۶۱
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۲۲,۰۲۸,۴۷۷
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۲۱,۷۴۳,۱۵۵
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۲۱,۷۴۳,۱۵۵
تاریخ انتشار
۱۳۹۸/۱۱/۳۰
اطلاعات صندوق
مدیر ثبت
ضامن نقد شوندگی اول
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۱/۰۲/۲۰
نوع صندوق
سهامی
ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱ ۱۳۹۸/۱۱/۳۰ ۲۲,۰۲۸,۴۷۷ ۲۱,۷۴۳,۱۵۵ ۰ ۱,۵۵۶ ۱۱۸,۶۲۲ ۲۲ ۶۰,۱۸۸ ۵۸,۴۳۴ ۱,۲۷۰,۵۳۹,۴۹۳,۵۶۱
۲ ۱۳۹۸/۱۱/۲۹ ۲۱,۵۷۳,۹۰۴ ۲۱,۲۸۹,۱۸۴ ۰ ۱,۰۲۸ ۱۱۷,۰۶۶ ۱۹ ۶۰,۱۶۶ ۵۶,۹۰۰ ۱,۲۱۱,۳۵۴,۵۴۴,۰۹۷
۳ ۱۳۹۸/۱۱/۲۸ ۲۱,۸۹۶,۱۱۵ ۲۱,۶۰۸,۵۱۷ ۰ ۷۷۷ ۱۱۶,۰۳۸ ۱۴۵ ۶۰,۱۴۷ ۵۵,۸۹۱ ۱,۲۰۷,۷۲۱,۶۴۵,۳۴۰
۴ ۱۳۹۸/۱۱/۲۷ ۲۱,۹۰۱,۶۲۵ ۲۱,۶۱۹,۴۳۹ ۰ ۱,۳۳۴ ۱۱۵,۲۶۱ ۱ ۶۰,۰۰۲ ۵۵,۲۵۹ ۱,۱۹۴,۶۶۸,۵۸۲,۳۶۵
۵ ۱۳۹۸/۱۱/۲۶ ۲۱,۵۱۰,۲۶۹ ۲۱,۲۳۵,۱۳۸ ۰ ۰ ۱۱۳,۹۲۷ ۰ ۶۰,۰۰۱ ۵۳,۹۲۶ ۱,۱۴۵,۱۲۶,۰۴۵,۴۷۱
۶ ۱۳۹۸/۱۱/۲۵ ۲۱,۴۲۷,۵۱۰ ۲۱,۱۵۴,۹۷۵ ۰ ۰ ۱۱۳,۹۲۷ ۰ ۶۰,۰۰۱ ۵۳,۹۲۶ ۱,۱۴۰,۸۰۳,۱۷۵,۳۹۱
۷ ۱۳۹۸/۱۱/۲۴ ۲۱,۴۲۹,۹۲۱ ۲۱,۱۵۷,۳۸۶ ۰ ۱,۰۴۰ ۱۱۳,۹۲۷ ۸۳ ۶۰,۰۰۱ ۵۳,۹۲۶ ۱,۱۴۰,۹۳۳,۲۲۱,۱۲۴
۸ ۱۳۹۸/۱۱/۲۳ ۲۱,۴۳۱,۲۶۲ ۲۱,۱۵۳,۸۰۳ ۰ ۰ ۱۱۲,۸۸۷ ۰ ۵۹,۹۱۸ ۵۲,۹۶۹ ۱,۱۲۰,۴۹۵,۸۱۳,۸۵۳
۹ ۱۳۹۸/۱۱/۲۲ ۲۰,۹۳۰,۳۴۵ ۲۰,۶۶۰,۰۸۳ ۰ ۱,۵۸۷ ۱۱۲,۸۸۷ ۸۴ ۵۹,۹۱۸ ۵۲,۹۶۹ ۱,۰۹۴,۳۴۳,۹۲۲,۸۳۳
۱۰ ۱۳۹۸/۱۱/۲۱ ۲۰,۹۳۲,۲۰۰ ۲۰,۶۵۴,۰۴۶ ۰ ۹۴۳ ۱۱۱,۳۰۰ ۲۰۲ ۵۹,۸۳۴ ۵۱,۴۶۶ ۱,۰۶۲,۹۸۱,۱۲۶,۱۴۸
۱۱ ۱۳۹۸/۱۱/۲۰ ۲۱,۲۱۳,۳۵۷ ۲۰,۹۲۷,۰۵۰ ۰ ۱,۰۲۱ ۱۱۰,۳۵۷ ۱,۴۷۵ ۵۹,۶۳۲ ۵۰,۷۲۵ ۱,۰۶۱,۵۲۴,۶۱۷,۵۰۶
۱۲ ۱۳۹۸/۱۱/۱۹ ۲۱,۱۰۰,۹۰۷ ۲۰,۸۱۹,۶۶۰ ۰ ۰ ۱۰۹,۳۳۶ ۰ ۵۸,۱۵۷ ۵۱,۱۷۹ ۱,۰۶۵,۵۲۹,۴۰۲,۷۱۶
۱۳ ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ۲۰,۸۵۴,۰۲۴ ۲۰,۵۸۴,۸۳۶ ۰ ۰ ۱۰۹,۳۳۶ ۰ ۵۸,۱۵۷ ۵۱,۱۷۹ ۱,۰۵۳,۵۱۱,۳۱۴,۷۹۹
۱۴ ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ۲۰,۸۵۶,۴۰۸ ۲۰,۵۸۷,۲۲۰ ۰ ۱,۰۲۴ ۱۰۹,۳۳۶ ۱۷۰ ۵۸,۱۵۷ ۵۱,۱۷۹ ۱,۰۵۳,۶۳۳,۳۱۱,۸۵۱
۱۵ ۱۳۹۸/۱۱/۱۶ ۲۰,۸۵۵,۸۹۶ ۲۰,۵۸۲,۱۳۹ ۰ ۵۳۰ ۱۰۸,۳۱۲ ۲۳۳ ۵۷,۹۸۷ ۵۰,۳۲۵ ۱,۰۳۵,۷۹۶,۱۶۴,۳۹۰
۱۶ ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ ۲۰,۴۷۳,۶۴۷ ۲۰,۲۰۱,۸۷۵ ۰ ۴۵۴ ۱۰۷,۷۸۲ ۵۷ ۵۷,۷۵۴ ۵۰,۰۲۸ ۱,۰۱۰,۶۵۹,۳۹۰,۹۷۱
۱۷ ۱۳۹۸/۱۱/۱۴ ۲۰,۵۱۵,۸۸۹ ۲۰,۲۴۱,۳۵۷ ۰ ۹۸۰ ۱۰۷,۳۲۸ ۱۴ ۵۷,۶۹۷ ۴۹,۶۳۱ ۱,۰۰۴,۵۹۸,۷۶۸,۶۲۴
۱۸ ۱۳۹۸/۱۱/۱۳ ۲۰,۰۱۲,۹۵۷ ۱۹,۷۵۰,۴۸۰ ۰ ۷۵۶ ۱۰۶,۳۴۸ ۶۰ ۵۷,۶۸۳ ۴۸,۶۶۵ ۹۶۱,۱۵۷,۰۸۵,۸۱۶
۱۹ ۱۳۹۸/۱۱/۱۲ ۱۹,۸۵۴,۸۰۸ ۱۹,۶۰۰,۸۱۳ ۰ ۰ ۱۰۵,۵۹۲ ۰ ۵۷,۶۲۳ ۴۷,۹۶۹ ۹۴۰,۲۳۱,۳۹۱,۲۴۵
۲۰ ۱۳۹۸/۱۱/۱۱ ۱۹,۹۰۰,۸۷۳ ۱۹,۶۴۶,۱۸۷ ۰ ۰ ۱۰۵,۵۹۲ ۰ ۵۷,۶۲۳ ۴۷,۹۶۹ ۹۴۲,۴۰۷,۹۶۴,۷۸۳