اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1397/08/22
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 28,134
تعداد واحدهای باقی مانده: 171,866
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 175,253,543,737
قیمت صدور هر واحد (ریال): 6,293,633
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 6,229,244
قیمت آماری هر واحد (ریال): 6,229,244
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : شرکت کارگزاری بانک رفاه
متولی صندوق : مشاورسرمایه گذاری آرمان آتی
حسابرس : موسسه حسابرسی هدف همکاران
مدیر سرمایه‌گذاری : نوشین ناصری ,مسعود زمانی شیشه گران ,محمدرضا بیک زاده مقدم
مدیر ثبت : ندارد -
ضامن نقد شوندگی اول : بانک توسعه تعاون
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1391/02/20
نوع صندوق : سهامی
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  1 1397/08/22 6,293,633 6,229,244 0 0 68,685 0 40,551 28,134 175,253,543,737
  2 1397/08/21 6,252,900 6,188,532 0 0 68,685 31 40,551 28,134 174,108,166,731
  3 1397/08/20 6,198,366 6,133,894 0 0 68,685 0 40,520 28,165 172,761,111,568
  4 1397/08/19 6,326,122 6,260,034 0 0 68,685 0 40,520 28,165 176,313,845,396
  5 1397/08/18 6,396,085 6,326,554 0 0 68,685 0 40,520 28,165 178,187,391,081
  6 1397/08/17 6,396,922 6,327,391 0 0 68,685 0 40,520 28,165 178,210,970,332
  7 1397/08/16 6,397,759 6,328,228 0 0 68,685 0 40,520 28,165 178,234,552,085
  8 1397/08/15 6,398,597 6,329,066 0 0 68,685 0 40,520 28,165 178,258,136,340
  9 1397/08/14 6,368,390 6,297,128 0 0 68,685 12 40,520 28,165 177,358,620,387
  10 1397/08/13 6,309,544 6,236,186 0 0 68,685 0 40,508 28,177 175,717,003,930
  11 1397/08/12 6,359,438 6,284,223 0 0 68,685 0 40,508 28,177 177,070,538,778
  12 1397/08/11 6,404,833 6,329,159 0 0 68,685 0 40,508 28,177 178,336,724,569
  13 1397/08/10 6,405,742 6,330,069 0 0 68,685 0 40,508 28,177 178,362,344,064
  14 1397/08/09 6,406,651 6,330,978 0 0 68,685 0 40,508 28,177 178,387,965,973
  15 1397/08/08 6,468,489 6,392,318 0 0 68,685 0 40,508 28,177 180,116,342,425
  16 1397/08/07 6,469,405 6,393,234 0 0 68,685 0 40,508 28,177 180,142,148,914
  17 1397/08/06 6,373,811 6,298,635 0 0 68,685 908 40,508 28,177 177,476,651,539
  18 1397/08/05 6,331,581 6,257,911 0 0 68,685 0 39,600 29,085 182,011,348,718
  19 1397/08/04 6,463,184 6,388,165 0 0 68,685 0 39,600 29,085 185,799,788,705
  20 1397/08/03 6,464,087 6,389,068 0 0 68,685 0 39,600 29,085 185,826,043,230