صندوق سرمایه‌گذاری بانک توسعه تعاون
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۰۵۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۱۸۸
حساب‌های بانکی صندوق
سرمایه‌گذار برای ارایه‌ی درخواست صدور واحد سرمایه‌گذاری باید وجوه مورد نیاز را به شماره حساب زیر واریز و رسید آن در قسمت درخواست صدور بارگزاری نماید. سرمایه‌گذاران محترم دقت داشته باشند که واریزکننده وجه با شخص درخواست‌دهنده‌ی صدور باید یکی باشد.
بانک شعبه کد شعبه نوع حساب شبا شماره حساب
بانک توسعه تعاون مستقل مرکزی ۳۱۳ سپرده کوتاه مدت IR۵۸۰۲۲۰۰۳۱۳۰۳۱۱۰۹۹۱۹۹۱۰۰۱ ۳۱۳-۳۱۱-۹۹۱۹۹۱-۱