صندوق سرمایه‌گذاری بانک توسعه تعاون
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۰۵۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۱۸۸
شعبه‌های صندوق
نام شعبه آدرس مدیر ثبت تلفن
مرکزی شهرک غرب- بلوار دادمان- خیابان فخار مقدم- نبش بوستان دوم غربی- پ ۲۲ مسعود زمانی شیشه گران ۸۸۵۶۹۰۶۳-۸۸۵۶۹۰۳۵-۸۸۵۶۷۹۸۴