صندوق سرمایه‌گذاری بانک توسعه تعاون
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۰۵۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۱۸۸
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
۱ ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ ۶۴۸,۴۸۴ ۹۳.۲۵ % ۲۹۲ ۰.۰۴ % ۰ ۰ % ۳۶,۲۶۸ ۵.۲۲ % ۱۰,۳۵۷ ۳.۳۸ % ۱۶۵,۰۵۲ ۲۳.۷۳ %
۲ ۱۳۹۸/۰۹/۱۸ ۶۴۶,۷۹۶ ۹۳.۹۳ % ۲۹۲ ۰.۰۴ % ۰ ۰ % ۳۱,۱۲۶ ۴.۵۲ % ۱۰,۴۰۴ ۳.۴۳ % ۱۶۶,۸۸۹ ۲۴.۲۴ %
۳ ۱۳۹۸/۰۹/۱۷ ۶۳۷,۷۸۶ ۹۴.۰۶ % ۲۹۲ ۰.۰۴ % ۰ ۰ % ۲۹,۶۱۴ ۴.۳۷ % ۱۰,۴۰۲ ۳.۴۸ % ۱۶۴,۳۳۱ ۲۴.۲۳ %
۴ ۱۳۹۸/۰۹/۱۶ ۶۲۹,۲۸۵ ۹۳.۹۸ % ۲۹۲ ۰.۰۴ % ۰ ۰ % ۲۹,۶۴۹ ۴.۴۳ % ۱۰,۴۰۱ ۳.۵۳ % ۱۶۴,۳۳۱ ۲۴.۵۴ %
۵ ۱۳۹۸/۰۹/۱۵ ۶۲۰,۰۱۵ ۹۴.۵۸ % ۲۹۱ ۰.۰۴ % ۰ ۰ % ۲۴,۸۶۷ ۳.۷۹ % ۱۰,۴۰۰ ۳.۶ % ۱۶۳,۸۶۹ ۲۵ %
۶ ۱۳۹۸/۰۹/۱۴ ۶۲۰,۰۱۵ ۹۴.۶۲ % ۲۹۱ ۰.۰۴ % ۰ ۰ % ۲۴,۵۴۲ ۳.۷۵ % ۱۰,۳۹۹ ۳.۶۱ % ۱۶۳,۸۶۹ ۲۵.۰۱ %
۷ ۱۳۹۸/۰۹/۱۳ ۶۲۰,۰۱۵ ۹۴.۶۲ % ۲۹۱ ۰.۰۴ % ۰ ۰ % ۲۴,۵۴۲ ۳.۷۵ % ۱۰,۳۹۷ ۳.۶۱ % ۱۶۳,۸۶۹ ۲۵.۰۱ %
۸ ۱۳۹۸/۰۹/۱۲ ۶۱۰,۶۳۴ ۹۴.۱۸ % ۲۹۱ ۰.۰۴ % ۰ ۰ % ۲۷,۰۶۵ ۴.۱۷ % ۱۰,۳۹۶ ۳.۶۴ % ۱۶۱,۷۴۳ ۲۴.۹۵ %
۹ ۱۳۹۸/۰۹/۱۱ ۶۰۲,۴۳۰ ۹۵.۱۳ % ۲۹۱ ۰.۰۵ % ۰ ۰ % ۲۰,۱۳۷ ۳.۱۸ % ۱۰,۳۹۵ ۳.۷۳ % ۱۵۹,۷۸۵ ۲۵.۲۳ %
۱۰ ۱۳۹۸/۰۹/۱۰ ۵۹۹,۴۹۳ ۹۵.۴۷ % ۲۹۱ ۰.۰۵ % ۰ ۰ % ۱۷,۷۵۹ ۲.۸۳ % ۱۰,۴۱۹ ۳.۷۷ % ۱۵۸,۰۱۸ ۲۵.۱۶ %