صندوق سرمایه‌گذاری بانک توسعه تعاون
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۰۵۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۱۸۸
ترکیب داراییهای روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
۱ ۱۳۹۹/۰۵/۲۱ ۱۵,۹۱۸,۰۸۹ ۹۸.۳۶ % ۳۲۳ ۰ % ۰ ۰ % ۹۲,۹۹۲ ۰.۵۷ % ۱۷۱,۹۸۷ ۱.۰۶ % ۲,۷۶۱,۵۸۶ ۱۷.۰۶ %
۲ ۱۳۹۹/۰۵/۲۰ ۱۶,۲۸۳,۳۲۰ ۹۷.۸۷ % ۳۲۲ ۰ % ۰ ۰ % ۹۲,۹۹۲ ۰.۵۶ % ۲۶۱,۷۶۶ ۱.۵۷ % ۲,۸۵۱,۷۶۴ ۱۷.۱۴ %
۳ ۱۳۹۹/۰۵/۱۹ ۱۶,۵۶۵,۷۹۷ ۹۸.۸۱ % ۳۲۲ ۰ % ۰ ۰ % ۱۳,۹۸۴ ۰.۰۸ % ۱۸۴,۵۹۸ ۱.۱ % ۲,۹۴۱,۸۰۹ ۱۷.۵۵ %
۴ ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ ۱۶,۳۶۰,۱۰۷ ۹۸.۷۸ % ۳۲۲ ۰ % ۰ ۰ % ۹۶,۰۵۴ ۰.۵۸ % ۱۰۵,۲۰۳ ۰.۶۴ % ۲,۸۵۸,۷۹۶ ۱۷.۲۶ %
۵ ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ۱۶,۳۶۰,۱۰۷ ۹۸.۷۸ % ۳۲۲ ۰ % ۰ ۰ % ۹۶,۰۵۴ ۰.۵۸ % ۱۰۵,۱۶۴ ۰.۶۳ % ۲,۸۵۸,۷۹۶ ۱۷.۲۶ %
۶ ۱۳۹۹/۰۵/۱۶ ۱۶,۳۶۰,۱۰۷ ۹۸.۷۸ % ۳۲۲ ۰ % ۰ ۰ % ۹۶,۰۵۴ ۰.۵۸ % ۱۰۵,۱۲۶ ۰.۶۳ % ۲,۸۵۸,۷۹۶ ۱۷.۲۶ %
۷ ۱۳۹۹/۰۵/۱۵ ۱۶,۳۶۰,۱۰۷ ۹۸.۷۸ % ۳۲۲ ۰ % ۰ ۰ % ۹۶,۰۵۴ ۰.۵۸ % ۱۰۵,۰۸۷ ۰.۶۳ % ۲,۸۵۸,۷۹۶ ۱۷.۲۶ %
۸ ۱۳۹۹/۰۵/۱۴ ۱۶,۳۱۴,۸۵۷ ۹۸.۸۴ % ۳۲۲ ۰ % ۰ ۰ % ۹۶,۰۵۴ ۰.۵۸ % ۹۴,۳۱۲ ۰.۵۷ % ۲,۸۹۳,۷۳۵ ۱۷.۵۳ %
۹ ۱۳۹۹/۰۵/۱۳ ۱۶,۱۵۴,۶۲۶ ۹۸.۷۸ % ۳۲۱ ۰ % ۰ ۰ % ۱۰۵,۷۷۱ ۰.۶۵ % ۹۳,۶۹۲ ۰.۵۷ % ۲,۸۹۳,۲۳۷ ۱۷.۶۹ %
۱۰ ۱۳۹۹/۰۵/۱۲ ۱۶,۲۸۵,۶۸۴ ۹۸.۷۳ % ۳۲۱ ۰ % ۰ ۰ % ۱۱۵,۱۱۶ ۰.۷ % ۹۳,۶۵۹ ۰.۵۷ % ۲,۹۱۴,۴۰۹ ۱۷.۶۷ %