صندوق سرمایه‌گذاری بانک توسعه تعاون
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۰۵۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۱۸۸
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱ ۱۳۹۸/۰۶/۲۹ (۰.۰۱) ۰ (۳.۹۵) ۰
۲ ۱۳۹۸/۰۶/۲۸ ۰ ۰ ۰.۷۸ ۰
۳ ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ (۳.۰۵) (۲.۶۲) (۱۰۰) (۹۹.۹۹)
۴ ۱۳۹۸/۰۶/۲۶ (۱.۳۴) (۱.۲۵) (۹۹.۲۷) (۹۹)
۵ ۱۳۹۸/۰۶/۲۵ ۲.۲۸ ۱.۱۶ ۳۷۶,۳۵۸.۳۴ ۶,۷۴۳.۷
۶ ۱۳۹۸/۰۶/۲۴ ۰.۲۳ (۰.۶۸) ۱۳۳.۴۴ (۹۱.۶۵)
۷ ۱۳۹۸/۰۶/۲۳ ۱.۶۲ ۱.۵۱ ۳۵,۱۵۲.۲۱ ۲۳,۶۶۹.۷
۸ ۱۳۹۸/۰۶/۲۲ (۰.۰۱) ۰ (۴.۰۱) ۰
۹ ۱۳۹۸/۰۶/۲۱ ۰ ۰ ۱.۵۲ ۰
۱۰ ۱۳۹۸/۰۶/۲۰ ۱.۷ ۱.۰۸ ۴۷,۵۶۰.۶۵ ۴,۹۰۸.۱۸
۱۱ ۱۳۹۸/۰۶/۱۹ (۰.۰۱) ۰ (۴.۰۲) ۰
۱۲ ۱۳۹۸/۰۶/۱۸ ۰ ۰ (۰.۱۲) ۰
۱۳ ۱۳۹۸/۰۶/۱۷ ۱.۲۷ ۰.۷۲ ۹,۹۷۴.۰۷ ۱,۲۸۷.۰۵
۱۴ ۱۳۹۸/۰۶/۱۶ ۲.۵۸ ۱.۵۲ ۱,۰۸۸,۴۲۵.۶۵ ۲۴,۹۰۵.۳۷
۱۵ ۱۳۹۸/۰۶/۱۵ (۰.۰۱) ۰ (۳.۹۶) ۰
۱۶ ۱۳۹۸/۰۶/۱۴ (۰.۰۱) ۰ (۲.۸۵) ۰
۱۷ ۱۳۹۸/۰۶/۱۳ ۲.۱۱ ۱.۶۱ ۲۰۱,۳۱۷.۷۴ ۳۴,۲۳۲.۵۱
۱۸ ۱۳۹۸/۰۶/۱۲ ۱.۰۳ ۰.۸۹ ۴,۰۷۵.۰۶ ۲,۴۱۱.۴۷
۱۹ ۱۳۹۸/۰۶/۱۱ (۱.۱۲) (۱.۰۷) (۹۸.۳۷) (۹۸.۰۱)
۲۰ ۱۳۹۸/۰۶/۱۰ ۰.۶۳ ۰ ۹۰۱.۷۲ ۰