صندوق سرمایه‌گذاری بانک توسعه تعاون
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۰۵۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۱۸۸
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱ ۱۳۹۸/۰۴/۲۴ (۰.۸) (۰.۱۱) (۹۴.۷۱) (۳۲.۶۵)
۲ ۱۳۹۸/۰۴/۲۳ ۰.۹۵ ۱.۱۹ ۳,۰۱۴.۷۴ ۷,۳۰۱.۴۳
۳ ۱۳۹۸/۰۴/۲۲ ۰.۵۶ ۰.۳۹ ۶۵۴.۰۶ ۳۱۹.۷۴
۴ ۱۳۹۸/۰۴/۲۱ (۰.۰۱) ۰ (۳.۹۸) ۰
۵ ۱۳۹۸/۰۴/۲۰ (۰.۰۱) ۰ (۳.۷۲) ۰
۶ ۱۳۹۸/۰۴/۱۹ ۰.۵۳ ۰.۳۶ ۵۸۳.۵۸ ۲۷۶.۹۲
۷ ۱۳۹۸/۰۴/۱۸ (۰.۹۶) (۰.۲۲) (۹۷.۰۹) (۵۴.۴۴)
۸ ۱۳۹۸/۰۴/۱۷ ۰.۵۴ ۱.۱۴ ۶۱۶.۴۷ ۶,۱۲۴.۶۳
۹ ۱۳۹۸/۰۴/۱۶ ۰.۸ ۰.۴۱ ۱,۷۳۱.۲۸ ۳۴۲.۱۶
۱۰ ۱۳۹۸/۰۴/۱۵ (۰.۹۷) (۱.۴۱) (۹۷.۱) (۹۹.۴۳)
۱۱ ۱۳۹۸/۰۴/۱۴ (۰.۰۱) ۰ (۴.۰۸) ۰
۱۲ ۱۳۹۸/۰۴/۱۳ (۰.۰۱) ۰ (۳.۹۱) ۰
۱۳ ۱۳۹۸/۰۴/۱۲ ۰.۶۷ ۰.۲۷ ۱,۰۵۱.۴۵ ۱۶۶.۶۷
۱۴ ۱۳۹۸/۰۴/۱۱ ۰.۹۱ ۰.۴۷ ۲,۶۲۷.۷۴ ۴۴۷.۲
۱۵ ۱۳۹۸/۰۴/۱۰ (۰.۵۵) (۰.۵۷) (۸۶.۶۱) (۸۷.۴۸)
۱۶ ۱۳۹۸/۰۴/۰۹ (۰.۰۶) (۰.۰۲) (۱۸.۴۷) (۶.۳۶)
۱۷ ۱۳۹۸/۰۴/۰۸ (۰.۰۱) ۰ (۴.۲۸) ۰
۱۸ ۱۳۹۸/۰۴/۰۷ (۰.۰۱) ۰ (۴.۲۸) ۰
۱۹ ۱۳۹۸/۰۴/۰۶ (۰.۰۱) ۰ (۳.۹۶) ۰
۲۰ ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ۱.۷ ۰ ۴۶,۹۲۷.۵۵ ۰