صندوق سرمایه‌گذاری بانک توسعه تعاون
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۰۵۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۱۸۸
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱ ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ۱.۳۴ ۰.۸۹ ۱۲,۸۴۳.۹۸ ۲,۴۵۷.۰۷
۲ ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ۰.۷۲ ۰.۳۸ ۱,۲۸۲.۶۴ ۲۹۸.۵
۳ ۱۳۹۸/۰۸/۱۹ (۰.۸۱) (۱) (۹۴.۸۹) (۹۷.۴۶)
۴ ۱۳۹۸/۰۸/۱۸ ۰.۵۷ ۰.۱۷ ۶۹۵.۸ ۸۷.۳۲
۵ ۱۳۹۸/۰۸/۱۷ (۰.۰۱) ۰ (۴.۳) ۰
۶ ۱۳۹۸/۰۸/۱۶ (۰.۰۱) ۰ (۴.۲۹) ۰
۷ ۱۳۹۸/۰۸/۱۵ (۰.۰۱) ۰ (۳.۳۵) ۰
۸ ۱۳۹۸/۰۸/۱۴ ۰.۰۴ ۰.۲۲ ۱۷.۵۱ ۱۱۹.۴۸
۹ ۱۳۹۸/۰۸/۱۳ (۱.۴۲) (۱.۳۹) (۹۹.۴۵) (۹۹.۳۹)
۱۰ ۱۳۹۸/۰۸/۱۲ (۰.۱۶) ۰.۰۷ (۴۳.۹۲) ۳۱.۳۳
۱۱ ۱۳۹۸/۰۸/۱۱ ۰.۱۸ (۰.۳) ۹۰.۵۴ (۶۶.۶۹)
۱۲ ۱۳۹۸/۰۸/۱۰ (۰.۰۱) ۰ (۴.۲۸) ۰
۱۳ ۱۳۹۸/۰۸/۰۹ (۰.۰۱) ۰ (۳.۶۱) ۰
۱۴ ۱۳۹۸/۰۸/۰۸ ۲.۸۵ ۱.۲۱ ۲,۸۳۰,۲۴۹.۹۳ ۷,۸۶۱.۷۱
۱۵ ۱۳۹۸/۰۸/۰۷ (۰.۰۱) ۰ (۳.۱۴) ۰
۱۶ ۱۳۹۸/۰۸/۰۶ ۲.۳۴ ۰.۸۳ ۴۶۵,۳۸۵.۹۷ ۱,۹۴۶.۷
۱۷ ۱۳۹۸/۰۸/۰۵ (۰.۰۱) ۰ (۴.۰۸) ۰
۱۸ ۱۳۹۸/۰۸/۰۴ (۰.۶۴) (۰.۷۷) (۹۰.۲۶) (۹۴.۰۷)
۱۹ ۱۳۹۸/۰۸/۰۳ (۰.۰۱) ۰ (۴.۳۴) ۰
۲۰ ۱۳۹۸/۰۸/۰۲ (۰.۰۱) ۰ (۳.۴۳) ۰