صندوق سرمایه‌گذاری بانک توسعه تعاون
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۰۵۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۱۸۸
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱ ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ ۰.۲۸ ۱.۰۸ ۱۷۷.۲۱ ۵,۰۳۱.۱۴
۲ ۱۳۹۸/۰۹/۱۸ ۱.۴۱ ۰.۹۷ ۱۶,۱۹۳.۶۳ ۳,۲۸۵.۹۵
۳ ۱۳۹۸/۰۹/۱۷ ۱.۳۵ ۱.۵۱ ۱۳,۰۷۵.۱۶ ۲۳,۵۳۰.۲۵
۴ ۱۳۹۸/۰۹/۱۶ ۱.۴۱ ۱.۵۸ ۱۶,۶۷۰.۶۵ ۳۰,۴۷۷.۴۸
۵ ۱۳۹۸/۰۹/۱۵ (۰.۰۱) ۰ (۴.۵۱) ۰
۶ ۱۳۹۸/۰۹/۱۴ ۰.۰۱ ۰ ۳.۶ ۰
۷ ۱۳۹۸/۰۹/۱۳ ۱.۵۵ ۰.۵۳ ۲۶,۹۵۷.۳۳ ۵۹۹.۰۱
۸ ۱۳۹۸/۰۹/۱۲ ۰.۹۶ ۰.۱۹ ۳,۱۵۶.۱۵ ۱۰۲.۴۹
۹ ۱۳۹۸/۰۹/۱۱ ۰.۴۳ ۰.۴۸ ۳۷۵.۶۸ ۴۷۰.۷۶
۱۰ ۱۳۹۸/۰۹/۱۰ ۱.۵۹ ۱.۳ ۳۲,۱۲۳.۵۲ ۱۰,۹۶۵.۵۴
۱۱ ۱۳۹۸/۰۹/۰۹ ۱.۵۵ ۱.۰۸ ۲۶,۸۷۰.۵۸ ۴,۹۲۴.۳۱
۱۲ ۱۳۹۸/۰۹/۰۸ (۰.۰۱) ۰ (۴.۵۵) ۰
۱۳ ۱۳۹۸/۰۹/۰۷ (۰.۰۱) ۰ (۲.۴۶) ۰
۱۴ ۱۳۹۸/۰۹/۰۶ ۰.۲۷ ۰.۵۱ ۱۶۷.۹۷ ۵۴۵.۷۳
۱۵ ۱۳۹۸/۰۹/۰۵ ۰.۶ ۰.۳۸ ۷۹۱.۹۹ ۲۹۶.۵۴
۱۶ ۱۳۹۸/۰۹/۰۴ ۲.۰۲ ۰.۸۸ ۱۴۸,۵۰۸.۴۹ ۲,۳۸۴.۲۵
۱۷ ۱۳۹۸/۰۹/۰۳ ۰.۴۹ ۰.۰۵ ۴۹۰.۸۸ ۱۹.۸۳
۱۸ ۱۳۹۸/۰۹/۰۲ ۰.۱۴ ۰.۲۱ ۶۴.۰۴ ۱۱۱.۲۲
۱۹ ۱۳۹۸/۰۹/۰۱ (۰.۰۱) ۰ (۳.۸۵) ۰
۲۰ ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ (۰.۰۱) ۰ (۳.۶) ۰