صندوق سرمایه‌گذاری بانک توسعه تعاون
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۰۵۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۱۸۸
دارندگان واحدهای ممتاز


رديف نام تعداد
1 بانک توسعه تعاون 800
2 شرکت کارگزاری بانک رفاه 200