دسته بندی مجامع
عنوان خبر حاضرین در مجمع تصویب صورت های مالی سالانه صندوق منتهی به 30بهمن 1394
منبع -
مقدمه مجمع تصویب صورت های مالی سالانه صندوق منتهی به 30بهمن 1394 در تاریخ 15/04/1395 در محل صندوق برگزار شد. مجمع در حضور  آقایان احسان احمدی (دبیر مجمع ) ، حمیدرضا کریمی مقدم ( رئیس مجمع ) ، حسین پارساسرشت ( نماینده متولی ) ، بهنام قهاری ( نماینده حسابرس ) برگزار شد.
سایت های مرتبط
ارتباط با صندوق
اخبار
گزارش ها
درباره صندوق